Mensenrechten in Kaapstad. Een bed en wat te eten

In hoeverre kennen de inwoners van Kaapstad hun mensenrechten? Met die vraag reisden de deelnemers van de Beyond Your World-mensenrechtenreis naar Zuid-Afrika. Het land waar nog iedere dag gevochten wordt tegen de stereotyperende contrasten van arm en rijk én zwart en blank. Welk recht is daar nu het belangrijkst?

“Er is een verschil tussen een huis of een thuis hebben”
Hassan Khan is 55 jaar oud. Hij heeft zijn hele leven in Bo-Kaap gewoond, een wijk in Kaapstad. Hassan is bestuursvoorzitter van de Haven Night Shelter in Kaapstad. Hij werkt daar nu tien jaar. Wat kan de maatschappij doen voor arme mensen? Deze vraag houdt hem al zijn hele leven bezig.

Vanuit deze interesse is hij terecht gekomen bij de shelter. Het recht op een bed en eten is volgens Hassan het meest essentiele recht. Zonder deze twee basis behoeften kunnen mensen niet verder. Het shelter verschaft de daklozen een bed en wat te eten. Het is een tijdelijke oplossing.
Uiteindelijk moeten mensen weer een thuis krijgen volgens Hassan. Een huis is iets materialistisch, een gebouw. Een thuis is een plek waar je veilig voelt. Waar de familie samenkomt en verantwoordelijkheid, pijn en vreugde met elkaar gedeeld wordt. Als er geen familie is dan moet de gemeenschap deze rol vervullen. Of de maatschappij.

Het recht op sociale zekerheid vindt Hassan het belangrijkste mensenrecht. Het is belangrijk dat mensen op andere mensen of instituties kunnen terug vallen. Hij is van mening dat iedereen elke dag moet vechten voor het mensenrecht “We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig.” Mensen zonder bed en eten zijn namelijk niet vrij en gelijkwaardig.

Eerder verschenen op Verspers